FREDAG 31 AUGUSTI 2018

Pjäs om Kinnekulle av HC Andersens samtida

Kinnekulle har i århundraden fascinerat och inspirerat många författare, Olaus Magnus, August Strindberg, Harry Martinson, Johannes Edfeldt m.fl. har besökt Kinnekulle eller beskrivit berget och Vänern. Även HC Andersen kan räknas bland dem, i Johannes Edfelts fall sker det i målande, lovprisande ordalag.

Detta har även bygdens dotter Magda Bergqvist von Mirbach gjort, i dikter och i spelet om Sigrid Storråda. Leif Olsson kan nu presentera en spännande pjäs om just livet på Kinnekulle.

I pjäsen, eller sagospelet, "Systrarna på Kinnekulle" har den danske författaren, Carsten Hauch (1790 - 1872) skildrat svenskt allmogeliv vid Vänern, i en spännande berättelse om kärlek, girighet och bergets inneboende magi. Under romantiken fick naturen och övernaturliga krafter stort utrymme i konsten och litteraturen. I pjäsen Systrarna på Kinnekulle, förekommer sålunda en bergakung, som härskar över bergets inre. Där finns också trolldom och magiska krafter som både innebär lycka och välstånd, och samtidigt får människor att drabbas av bergets förbannelser. Men det är också en pjäs om kärlek och trofasthet, och om Kinnekulles sköna natur.

Pjäsen är den populäraste av Carsten Hauchs dramer, och har lovprisats av HC Andersen, som bl a skriver: "..det er et interessant Arbeide, et særdeles smukt Eventyr..".

Översättningen till svenska har gjorts av Leif Olsson, och Leifs Teater har redan provspelat en scen ur pjäsen i Munkängarna, under Ramslökens dag. Den skall spelas igen i sin helhet, och man söker nu ytterligare skådespelare och medhjälpare, från 10 år och uppåt, inför repetitionerna som börjar i höst. Intresserade kan anmäla sig till Leif Olsson, leifol@yahoo.com.