TISDAG 28 AUGUSTI 2018

Ökad trygghet i Skaraborg

Sverige har idag det lägsta antalet poliser sedan 2009. Det beror på att rekordmånga poliser väljer att lämna yrket i förtid samtidigt som hundratals platser står tomma på polisutbildningen. Situationen kräver förändring.

Västsverige har sedan länge stora problem kring grov brottslighet. Enligt Polismyndighetens statistik skedde i fjol 38 skjutningar i Västsverige. Hittills i år har det skett 31 skjutningar varav sju med dödlig utgång. Detta är resurskrävande för Polisregion Väst och innebär att resurser förflyttas från mindre lokalpolisområden och Skaraborg som inte är drabbade av lika grov brottslighet. Kommuner i Skaraborg riskerar därför att ha svårare att hantera mängdbrott och egendomsbrott, exempelvis tillgreppsbrott i butik eller inbrottsstölder. Dessa brott räknas inte till de allvarligaste, men ger ofta betydande skador för de drabbade.

För att komma tillrätta med trygghetsproblem och brottslighet är det centralt att antalet poliser bli fler. Moderaterna vill se över 10 000 fler polisanställda i Sverige varav över 1600 skulle vara i Västra Götaland. Det hade inneburit mycket större möjligheter för polisen att fördela resurser till Skaraborg.

Polisen ska ha det grundläggande ansvaret för att upprätthålla lag och ordning. För att lyckas med detta föreslår vi därför reformerad betald polisutbildning, fler vägar till polisyrket och löneökningar för varje polis med i snitt 3 000 kronor.

En omfattande satsning på Polisen är dock inte tillräcklig för att möta dagens trygghetsproblem. Hela rättskedjan måste stärkas alltifrån det förebyggande arbetet. Därför har Moderaterna föreslagit resursförstärkningar för såväl Åklagarmyndigheten som Kriminalvården och Sveriges Domstolar. Något som förstärker arbetet på exempelvis Skaraborgs Tingsrätt. Så vill vi jobba för ökad trygghet i Skaraborg.

Cecilia Widegren (M)
riksdagsledamot Skaraborg
Skattepolitisk talesperson

Tomas Tobè (M)
Rättspolitisk talesperson