ONSDAG 22 AUGUSTI 2018

Litet bidrag - stora möjligheter

Nu stundar valet och vi är många i Hällekis som vill veta hur våra politiker ställer sig till frågan om finansiering av ett nytt Folkets Hus i Hällekis.

Idag saknas Folkets Hus för exempelvis föreningsmöten, politiska möten, fester, bröllop, minnesstunder och som bas för bruksorkestern. Den planerade scenen möter kraven från många av riksteaterns föreställningar och andra kulturevenemang. Med den kraftigt ökande turismen på Kinnekulle möjliggör byggnaden även för större konferenser och arrangemang som ger synergieffekter för såväl Falkängens vandrarhem som Kinnekulle Camping, Coop Nära Hällekis och andra aktörer i området.

Förra året avslog kommunen vår ansökan om bidrag om 2,2 miljoner kronor, vilket gjorde att vi även gick miste om 3,7 miljoner kronor från Boverket och därmed inte kunde sätta igång vår nybyggnation, en investering om 7,3 miljoner kronor.

Då projektet involverar cirka femton lokala entreprenörer finns beräkningar som visar att omkring 1,6 miljoner kronor av dessa 2,2 miljoner kommer att återvända till kommunen de närmaste åren genom skatter och avgifter. Bidraget innebär således en relativt liten kostnad för kommunen för att möjliggöra en stor och värdefull investering i området. "Kronan stannar i kommunen."

Nu är en ny ansökan från oss på gång, och innan valet vill vi gärna veta hur de olika partierna ställer sig till denna fråga som är viktig inte bara för Hällekisborna och områdets utveckling utan också för de företag som påverkas positivt av byggnationen och av att det finns ett modernt, funktionellt och aktivt Folkets Hus i området.

Arbetsgruppen i Folketshusföreningen Hällekis / genom Carina Törn