MÅNDAG 13 AUGUSTI 2018

Gammalt kopparslageri visas

Kinnekulle hembygdsförening ordnar visning av Eskilssons kopparslageri i Medelplana, på lördag eftermiddag.

Kopparslageriet var igång mellan åren 1846 till 1946 och det var tre generationer som förde hantverket vidare. Erik Eskilsson var den siste kopparslagaren och han avled vid 54 års ålder. Efter Eriks död upphörde verksamheten. Nytt material såsom aluminium och plast ersatte till stor del materialet koppar.

Eskilssons kopparslageri har alla sina verktyg kvar i sitt ursprung och kan sägas vara ett unikt arbetslivsmuseum. Kinnekulle Hembygdsförening har tagit sig an verkstaden och har renoverat verktygen. Många kopparsaker kan ännu påträffas med Eskilssons stämpel, men det allra mesta såldes utan firmamärke. Byggnaden tillhör den närliggande gården Bosgården.