ONSDAG 8 AUGUSTI 2018

Inga tåg på Kinnekullebanan på grund av värmen

På grund av den rådande värmeböljan bedömer Trafikverket att det finns stor risk för att solkurvor ska uppstå. Både person- och godstrafiken påverkas.

Risken för solkurvor på järnvägen är stor vid dessa höga temperaturer. Därför har Trafikverket av säkerhetsskäl beslutat att stänga av persontrafiken på vissa banor. Banorna kommer att besiktigas innan persontrafiken kan börja köra som normalt igen.

En av banorna som stängs av är Kinnekullebanan, där blir det ingen tågtrafik från 8 augusti 12.00 till den 9 augusti 05.00.