TISDAG 3 JULI 2018

Därför bränner Länsstyrelsen på Kalvö mitt under rådande eldningsförbud

Det torra, vindstilla vädret gör förhållandena extremt gynnsamma för naturvårdsbränning. Därför kommer det brinna i naturreservatet Kalvö skärgård i Vänern med start måndagen den 2 juli.

– Bränningen görs under mycket kontrollerade former med noggrann planering och expertis genom hela arbetet, säger Anders Stagen, naturvårdsexpert på Länsstyrelsen. Bränningen sker dessutom på öar som är naturligt avgränsade av vatten, vilket minskar spridningsrisken. Det kommer att brinna under ett dygn eller två. Därefter kommer det ske lite efterarbete.

- Människor som rör sig i närheten av Kalvö kommer att se branden och röken men behöver inte vara oroliga. Varken för spridning, negativa miljöeffekter eller risker för egen hälsa, säger Anders Stagen.

Bränningar görs av flera anledningar. Skogsbrand är en ”störning” som gynnar många djur, svampar och växter. Vissa arter är till och med beroende av brand för sin överlevnad. Att bränna på Kalvö är ett viktigt steg för restaureringen av området till en äldre, glesare, skiktad brandpräglad blandskog med tall, ek, asp och björk. Växter och träd som ska bevaras, kommer att skyddas under bränningen.

Bränningen görs för EU-projektet LIFE Vänernlänk till annan webbplats som är EU:s program för finansiering av större miljö- och naturvårdsprojekt.

Pressmeddelande från: Länsstyrelsen Västra Götalands Län