TISDAG 19 JUNI 2018

Återinvigning av Rosenstigen i Varnhem med nya skyltar

Nu på onsdag, 20 juni, återinvigs vandringsleden Rosenstigen i Varnhem. Stigen har fått 25 nya skyltar som berättar om gårdar, industrier och fornlämningar längs leden.

Ceremonin kommer att inledas med att Skara kommuns kommundirektör Gustaf Olsson klipper bandet och håller ett återinvigningstal. Efter detta kommer Kent Friman gå en bit på stigen och stanna till och berätta om utvalda platser.

Rosenstigen tillkom år 2000 som en ca 2 km lång vandringsslinga runt Varnhem. Initiativet togs av dåvarande kyrkoherden i Varnhem Helena Axelsson Eriksson. Stigen fick namnet Rosenstigen och fungerade som vandring-och meditationsled. Ebon Lundgren, som då arbetade som guide i Klosterkyrkan, ritade en vit "Varnhemros" som användes för att märka ut leden.

Nu har Rosenstigen fått 25 nya skyltar. Texterna till skyltarna har tagits fram och layoutats av Hembygdsföreningen Skarke-Varnhem. Kostnaden för tryckning av skyltarna och för skylthållare har tagits av Västergötlands museum medan Skara Pastorat har bekostat framtagning av ledmarkeringsmärkena med Varnhemsrosen. Skara kommun har sedan sett till att märka ut leden och även satt ut informationsskyltarna.

Återinvigningen äger rum onsdag 20 juni klockan 16:00, vid Rosenstigen start, som nu ligger vid Ryttaregården mitt för Klosterkyrkans entré.

Pressmeddelande från: Skara kommun