TORSDAG 31 MAJ 2018


Första spadtag för Västlänken. Från vänster Lena Erixon, Mattias Landgren, Ann-Sofie Hermansson, Johnny Magnusson. Foto: Göran Assner / Trafikverket

Första spadtaget för Västlänken i Göteborg

Igår togs det första spadtaget för att officiellt markera byggstarten av tågtunneln Västlänken. Efter flera år av förberedelser går nu det största infrastrukturprojektet i modern tid i Göteborg in i byggskedet.

Spadtaget togs gemensamt av Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon, näringsdepartementets statssekreterare Mattias Landgren, kommunstyrelsens ordförande i Göteborg Ann-Sofie Hermansson samt regionstyrelsens ordförande i Västra Götalandsregionen Johnny Magnusson. Cirka hundra gäster var inbjudna till ceremonin som skedde i på en av Västlänkens byggarbetsplatser vid Korsvägen i centrala Göteborg. Spadtaget följdes av korta tal.


Spadtagsceremoni Västlänken. Från vänster Ann-Sofie Hermansson, Lena Erixon, Johnny Magnusson. Foto: Göran Assner/Trafikverket

- Det här är ett viktigt projekt, inte bara lokalt och regionalt, utan även nationellt. Göteborg är en viktig nod för persontrafik, yrkespendlare och inte minst för näringslivet med Göteborgs Hamn, sa generaldirektör Lena Erixon.

Tågtunneln Västlänken planeras vara klar 2026. Då får Göteborg en järnvägstunnel med genomgående tågtrafik för pendel- och regiontåg som underlättar resandet i Göteborg och Västsverige. Senast i veckan blev det klart att samtliga tre stationer i länken ska byggas med fyra spår, vilket ytterligare kommer att öka möjligheten att driva trafik på ett effektivt sätt. Genom att bygga infrastruktur under mark får man också tillgång till att bygga bostäder och handelsplatser på attraktiva och centrala delar i staden.

Vägen fram till byggstart för ett infrastrukturprojekt av Västlänkens storlek är lång. Planeringen startade redan 2001 och efter 17 år av utredningar, juridiska processer och förberedande arbete startar nu själva byggskedet.

Om Västlänken

  • Västlänken är en järnväg för pendel- och regiontåg i tunnel under centrala Göteborg med tre nya stationer under mark vid Korsvägen, Haga och Göteborgs central.
  • Tågtunneln byggs för att underlätta resandet i Göteborg och Västsverige. Västlänken skapar plats för fler tåg, minskar sårbarheten i järnvägssystemet och gör det möjligt att åka tåg till fler platser i Göteborg.
  • Västlänken är ett av de infrastrukturprojekt som ingår i Västsvenska paketet

Pressmeddelande från: Trafikverket