TORSDAG 1 FEBRUARI 2018

Medborgarförslag - spara delar av "Näbbet"

Ett medborgarförslag har inkommit till Götene kommun om att delar av den musikpaviljong Cementa i Hällekis skänkte till samhället vid nedläggningen av fabriken 1979 skall sparas.

"Näbbet" som paviljongen kallas i folkmun är i så dåligt skick att den kommer att rivas under våren.

Medborgarförslaget går ut på att man skulle spara en del av själva spetsen på paviljongen samt den plakett som talar om gåvans ursprung. Dessa delar skulle sen utgöra ett nytt minnesmärke för Cementaepoken i samhället och placeras antingen vid dammen eller i Falkängen där det redan finns ett museum för bruksepoken.