TORSDAG 30 NOVEMBER 2017

Positiva tongångar i Skaraborg

Låga nivåer av varsel och konkurser i kombination med en hög konsumtion leder till att Västsvenska Handelskammarens konjunkturindikator ligger kvar på en hög nivå. I Skaraborg är näringslivet fortsatt positiva till konjunkturutvecklingen.

- De flesta indikatorer ligger på höga nivåer och konjunkturen fortsätter att vara god i Västsverige säger Västsvenska Handelskammarens vd Johan Trouvé.

Antalet varsel och konkurser befinner sig på mycket låga nivåer samtidigt som konsumtionen fortsätter att öka.

- Västsverige har god tillväxt också jämfört med riket och sysselsättningen är rekordhög. Vi har lägst arbetslöshet bland storstadsregionerna och ligger långt under snittet i riket. Samtidigt ser vi en kompetensbrist som ökar månad för månad, vilket oroar fortsätter Johan Trouvé.

Handelskammarens företagspanel i Skaraborg tror fortsatt på en positiv konjunkturutveckling, både på kort och längre sikt.

- Regionen står väl förberedd inför framtida utmaningar. Tillväxten och företagen går bra säger Bjarne Pettersson regionchef i Skaraborg.

Den stora utmaningen är fortsatt bristen på kompetens.

- Den förvärras av att bostadsbyggandet ligger efter. Det finns också en oro över att Trafikverket inte föreslår satsningar på Västra stambanan. Kompetensbristen är den stora utmaningen mot den högkonjunktur vi är inne i avslutar Bjarne Pettersson.

Pressmeddelande från: Västsvenska Handelskammaren