MÅNDAG 13 NOVEMBER 2017

Rivning av musikpaviljongen i Hällekis

Musikpaviljongen har använts mycket sparsamt sedan 1980, vilket resulterat i att skicket idag är mycket dåligt. Därför har kommunen kommit fram till att rivning ska förberedas.

Cementa överlät år 1980 en musikpaviljong i betong till Götene kommun som gåva till Hällekisborna i samband med att de lade ner sin produktion i kommunen. Dock visade det sig att placeringen av paviljongen inte var den mest optimala. Kultur/turism-förhållandena förändrades ganska snabbt efter att musikpaviljongen placerats ut, eftersom många av de aktiviteter som skedde i Hällekis förflyttades till Falkängen.

För en tid sedan undersöktes det om det var möjligt att flytta paviljongen till en mer lämplig plats, men det visade sig att betongen var sprucken och att det därför inte är möjligt att omplacera den. På grund av detta har frågan lyfts om vilka andra alternativ det kan tänkas finnas.

Då paviljongen inte används, inte kan flyttas och är i dåligt skick har kommunen bedömt att rivning är det enda rimliga alternativet. Eftersom paviljongen är en gåva är det bestämmelserna som står i gåvobrevet som styr. För att riva paviljongen behövde gåvobrevet avregleras hos Kammarkollegiet. En ansökan skickades in under våren 2017 och ansökan beviljades i september 2017. Detta innebär att det inte längre finns några juridiska hinder för kommunen att riva paviljongen.

Kommunstyrelsen tar beslut i frågan den 22 november. Går allt som planerat kommer rivningen ske tidig vår 2018.

Pressmeddelande från: Götene kommun