TORSDAG 7 SEPTEMBER 2017

Göta kanal tilldelas medel av regeringen för kommande restaureringar av byggnadsverket

Göta kanalbolag erhåller ytterligare anslag för att återskapa en hållbar kanal för framtiden. Det berättade idag statsministern och finansministern när de presenterade del av regeringens förslag till stadsbudgeten. Det skulle därmed för Göta kanal under 2018 omfatta 80 miljoner kronor samt för 2019 och 2020 85 respektive 140 miljoner kronor. Anslaget skulle när det träder i kraft innebära fortsatt restaurering vilket har visats sig vara helt avgörande för bevarandet av Sveriges största byggnadsverk och ett av Sveriges största besöksmål.

-Det är en positiv markering från staten och därigenom ett finansiellt tryggt stöd för att kunna återställa Göta kanal till ursprungligt skick för framtida generationer, säger Elisabeth Nilsson, styrelseordförande i Göta kanalbolag.

Göta kanal har varit öppen för trafik i 185 år. Göta kanalbolag har successivt sett att det byggts upp ett allt större behov av renovering på grund av eftersatt underhåll under lång tid.
2016 sjösattes därför, efter omfattande arbete med att inventera, riskbedöma och kostnadsberäkna renoveringsbehov, ett flerårigt restaureringsprojekt.
De renoveringar som hittills gjorts har varit omfattande, komplexa och krävt goda samarbeten med levererande företag i allt från analys till slutbesiktning.

- Vi är nöjda att vi nu kommer kunna fortsätta ge uppdrag och sysselsättning till företag i regionerna längs med Göta kanal och bygga vidare på de i många fall unika kompetenser som därigenom skapats, säger Roger Altsäter, VD Göta kanalbolag.

I regeringens statsbudget läggs från 2020 även förslag till ökat årligt underhållsanslag för att fortsatt kunna bibehålla kanalen i bra skick.

Göta kanal är en av Sveriges största besöksmål. Varje år uppskattas närmare 3 miljoner besökare vistas på och vid kanalen. Utöver båttrafiken som slussar sig genom kanalen växer framförallt intresset för att cykla längs kanalen.

Årets seglationssäsong avslutas 29 september då restaureringsarbetet direkt tar vid.

Pressmeddelande från: Göta Kanal