TISDAG 16 MAJ 2017

Må gott i Götene, ett lyckat nytt evenemang

Må gott i Götene var ett nytt evenemang i centrala Götene som genomfördes tidigare i vår. En utvärdering visar nu att det var en vinst för både Götenes föreningsliv och den centrala handeln, en av butikerna i Götene hade till och med försäljningsrekord denna dag.

Det var lördagen den 22 april som Destination Läckö-Kinnekulle AB tillsammans med Götene kommun och Shoppinggotene bjöd in lokala föreningar, handlare och andra aktörer för att bli en del av ett nytt evenemang med tema livsstil och hälsa, Må gott i Götene.

”Eftersom det här var första gången var vi mycket nöjda över att närmare 30 olika aktörer deltog i programmet, utvärderingen visar nu att de allra flesta dessutom var mycket nöjda med sin medverkan” säger Elin Axelsson, evenemangsutvecklare vid Destination Läckö-Kinnekulle AB.

Elever från Sonjas balettskola uppträdde på scenen vilket ledde till flera nya förfrågningar om höstens kurser och möjligheter att delta. Lundsbrunns golfklubb uppger i utvärderingen att det var en trevlig dag och att några nya medlemmar knöts till föreningen. Pokemon GOtene hade många ungdomar och barn hos sig och flera uppgav att de rest från andra kommuner för att träffa dem. Götene Träffpunkt, en mötesplats för seniorer fick besökare som aldrig tidigare varit där.

”Verkligen roligt att flera nya personer hittade till oss den dagen. Vi vill vara med och utveckla det här evenemanget framöver och har redan spånat idéer. Kan vi till exempel få fler äldre att våga använda cykel? Det finns många bra hjälpmedel och cykelmodeller idag som gör det enklare att cykla när man blir äldre eller har en funktionsnedsättning” säger Thomas Dalbris, som arbetar vid Götene Träffpunkt.

Må gott i Götene är en del av Leader-projektet ”Handla för Götene” och flera butiker märkte en positiv effekt av evenemanget.
”Det märktes att det hände något extra i centrum den här dagen och många hade en ökad försäljning. En butik hade till och med försäljningsrekord, vilket är helt fantastiskt” säger Jennie Mörk, handelsutvecklare i Götene kommun.

Samtidigt med Må Gott dagen arrangerades det även cykeltävlingar i området vilket hade många långväga deltagare som fick uppleva Götene centrum med extra liv och rörelse denna dag. Samarbetet beskrivs i utvärderingen som lyckat, positivt och har utvecklingspotential.
”Våra cyklister var positiva och framför allt var det roligt att vi kunde ha en så fin prisutdelning för våra Para-cyklister på torget vid scenen och därmed få lite mer uppmärksamhet” förklarar Thomas Rehn, Götene Cykelklubb och U6.

I utvärderingen togs även utvecklingsområden fram där man bland annat pekar på att torget är en stor yta som bör nyttjas bättre för att få ett mer trivsamt område. Fler föreningar kan lockas vara med och kan handeln involveras ännu mer vore det bra. Scenen kan bli mer utnyttjad och man hoppas kunna utöka med fler lokalproducenter i mer nära anknytning till eventuell utomhusmatlagning.

”De allra flesta aktörerna har visat stort intresse av att vara med även nästa år, nu vill vi tillsammans utveckla och växla upp evenemanget inför 2018. Vi är glada över att konstatera att Må Gott i Götene med stor säkerhet blir ett årligen återkommande evenemang” avslutar Elin Axelsson, Destination Läckö-Kinnekulle AB.

Pressmeddelande från: Destination Läckö-Kinnekulle AB