MÅNDAG 8 MAJ 2017

2 800 hushåll i Skaraborg får bättre elnät

Ellevio gör nu en rejäl satsning på elnätet i Skövde, Mariestad och Karlsborg. I ett av de största elnätsprojekten i regionen i modern tid investerar Ellevio 130 miljoner i att säkra elnätet mot avbrott. Totalt handlar det om förbättringar för cirka 2 800 hushåll.

Investeringarna är en del av Ellevios satsning för att modernisera elnätet i olika delar av Sverige. Ett av de enskilt största projekten startar under våren i Skövde, Mariestad och Karlsborg. Befintliga luftledningar ska ersättas med totalt 20 mil kablar som grävs ner i marken. Elnätet blir därmed mer pålitligt och säkrat mot oväder och framtidens behov.

- I dag ställer kunderna på landsbygden, med rätta, lika höga krav på en säker leverans av el som de som bor i städerna. För oss på Ellevio är det viktigt att alla ska ha rätt till en trygg leverans av el dygnet runt, året om oavsett var du bor, säger Anders Öberg, elnätsansvarig på Ellevio.

- Många kunder har haft problem med strömavbrott under de senaste åren och nu bygger vi bort de problemen, säger projektledaren Johan Andersson.

Kommunalrådet i Skövde, Katarina Jonsson (m), är positiv till att Ellevio storsatsar i hennes kommun.

– Vi blir mer och mer beroende av el och därför är det mycket värdefullt för invånare, företag och besökare i vår kommun att ha säker tillgång till el. Jag ser mycket positivt på satsningarna Ellevio nu gör i vår kommun för att göra elnätet säkrare och därmed ge oss alla tryggare leveranser, säger Katarina Jonsson.

Ellevios satsning i siffror

  • Under fyra år investerar Ellevio 830 miljoner kronor i Skaraborg/Närke.
  • Projektet i Skövde, Mariestad och Karlsborg innebär förbättringar för cirka 2 800 hushåll och består av 25 delprojekt.
  • 20 mil kablar kommer att grävas ner i marken.
  • 200 nya nätstationer sätts upp.

Mer om Ellevios investeringar i området

Just nu är ett tiotal projekt igång på olika håll i Skaraborgsregionen, bland annat kring Gullspång där Ellevio satsar cirka 23 miljoner kronor på tre platser. Andra större projekt är ombyggnationer av stora elnätsstationer i Hova, Käckestad, Hjälstad och Kullåsen, projekt på totalt 80 miljoner.

Projektet i Skövde, Mariestad och Karlsborg startade med så kallad beredning i början av april. Då kontaktas de markägare som blir direkt påverkade under de första delprojekten. Planen är att börja gräva under sommaren och den preliminära tidsplanen är att hela projektet ska vara klart under slutet av 2019. Ansvariga entreprenörer i projektet är Lindholms i Nunnestad AB och Infratek Sverige.

Pressmeddelande från: Ellevio