MÅNDAG 3 APRIL 2017


Maria Thomée utbringar en skål som inledning till årsmötet med Lidköpingssällskapet den 1 april

Lidköpingssällskapets årsmöte 2017

Lidköpingssällskapet i Stockholm höll den 1 april sitt första årsmöte efter det storslagna 90-årsjubileet i november i fjol på Stallmästargården. Nu återvände man till Hotel Ariadne i Värtahamnen där ordf Maria Thomée välkomnade deltagarna, inte bara till förhandlingar utan även samvaro kring matbordet.

Karin Wallvik, äldste närvarande medlem, inledde det hela med att tända ljuset i modellen av Lidköpings gamla fyr varefter förhandlingarna tog vid. Ulf Uebel valdes att leda dessa.

Verksamhetsberättelsen hade av förklarliga skäl sin tyngdpunkt kring 90-årsjubileet där Anne Nathansson och Göte Johansson från gamla Cool Candys gjorde ett bejublat framträdande kring denhär välkända musikgruppens historia. Kommunalrådet Kjell Hedvall hyllningstalade och överlämnade som gåva från staden ett antal verk från hamninloppet signerade Georges Didier. Och styrelseledamoten Anders Boström hade tagit med sin folkdansgrupp som gjorde ett sevärt framträdande.


Årsmötets presidium bestod av kassaförvaltare Frank Lindvall, Ulf Uebel(ordf) och Anders Boström(sekr)

Den nya styrelsen för 2017-2018 fick följande utseende:

Ordförande Maria Thomée, vice ordförande Hjördis Frostenson, sekreterare Anders Boström, skattmästare Frank Lindvall, ledamot Agne Jälevik. Suppleanter Eivor Gabrielsson, Gerd Lindquist och Bengt Råsled, adjungrade Rolf Apelqvist och Thomas Öster.
Revisorer blev Kerstin Johansson och Ulf Uebel. Valberedningen består av Ove Lundgren, Gösta Surén och Ragna Goldmann.


Siv Granqvist avtackades med blommor för sina mångåriga insatser för Lidköpingssällskapet

I samband med årsmötet avtackades Siv Granqvist med blommor för sina mångåriga insatser. Blommor fick även lotteridamerna Eivor Gabrielsson och Gerd Lindquist i samband med det efterföljande lotteriet med sedvanligt fina vinster.

Två nya medlemmar, Alice Johansson och Simon Sjögren, tilldelades medlemsnålar av ordf Maria Thomée.


Simon Sjögren och Alice Johansson blev båda nya medlemmar i samband med årsmötet och får här sina nålar av Maria Thomée

Efter förhandlingarna framträdde sångerskan Alma Aronson från Lidköping med ett bejublat framträdande om Lidköpings äldre historia i ton-och textsatt form. Hennes sista nedslag handlade om tiden för den stora stadsbranden 1849 och den roll Lidköpings dåvarande storhet Anna-Lisa Lidbeck spelade därefter (byggde upp Margaretelund, drog igång järnvägen, liksom det stora Lidbeckshuset vid Hamngatan). Oc h Alma citerade till sist ett litet citat från Anna-Lisa Lidbeck : "Lycka finns i kärlek och fågelsång".
Alma förbereder nu en konsert på hemmaplan den 13 maj på O´Learys.

Under den efterföljande middagen framträdde på sedvanligt uppskattat vis Thomas Granqvist med sång och historier.


/Rolf Apelqvist