MÅNDAG 27 MARS 2017

Industriarbetsgivarna: ”Lönebud på smärtgränsen för stärkt konkurrenskraft”

Industriarbetsgivarna konstaterar i dag att det lönebud som de opartiska ordförandena (OpO) har lagt fram ligger på smärtgränsen för vad som är förenligt med stärkt konkurrenskraft. Förslaget är på 5,9 procent på tre år.

Enligt hemställan från OpO föreslås löneutrymmet bli 2,0 procent, 1,9 procent och 2,0 procent och revideras den 1 april 2017, den 1 april 2018 och den 1 april 2019. Sista året är uppsägningsbart, enligt förslaget.

– Vi konstaterar att arbetskraftskostnaderna i Sverige under flera år har stigit med upp till 0,5 procent mer per år än i våra konkurrentländer. Många av våra medlemsföretag har en tuff situation, i synnerhet inom stålindustrin. Mot den bakgrunden är det här budet från OpO ett högt bud, säger Per Widolf, förhandlingschef på Industriarbetsgivarna.

– Vi bedömer att budet ligger på den nivå som är smärtgränsen för stärkt konkurrenskraft. Men vi har valt att säga ja, då det innehåller en nedväxling av löneökningstakten. En nedväxling av löneökningstakten är vårt mest prioriterade krav, fortsätter han.

Hemställan innehåller förslag på nivån på löneökningarna och periodens längd. Flera frågor återstår att behandla, däribland fackens krav på avsättningar för delpension för tjänstemän.

– Pensionsfrågor är viktiga och därför är det nödvändigt att ta ett helhetsgrepp kring dem. För oss är delpensionsavsättning för tjänstemännen utesluten om det inte blir ett längre avtal och dessutom kräver vi förändringar i regelstrukturen kring pensionen, avslutar Per Widolf.

Pressmeddelande från: Industriarbetsgivarna