TORSDAG 23 MARS 2017

WWF: Ny chockerande nivå för havsisen på Arktis

Vinterns nivåer av havsis på Norra ishavet är de lägsta som uppmätts på 38 år. Isens utbredning har minskat med tre procent var tionde år sedan mätningarna började 1979, enligt statistik idag från USA:s snö- och is-datacenter, NSIDC. Det riskerar att få stora negativa effekter för både djur och människor.

–Läget är väldigt allvarligt men inte så överraskande med tanke på de dramatiska värmeböljorna som drabbat Arktis i höstas. Den krympande havsisen är ett av flera bevis på att världens ledare måste agera kraftfullt mot klimatförändringarna, säger Tom Arnbom, Arktisansvarig på WWF.

Den rekordlåga nivån av havsis på Norra ishavet har kommit efter en historiskt varm vinter med temperaturer på 20 grader över det normala, det vill säga kring nollstrecket i stället för -20 grader. Havstemperaturen låg 4 grader högre än vanligt under oktober och november.

Inte sedan mätningarna startade 1880 har jordens globala temperatur varit så hög som under 2016, enligt nya siffror som kom igår 21 mars från Världsmeteorologiorgansationen WMO. Temperaturhöjningen är+ 1,1 grad Celsius jämfört med förindustriell tid. Extremtorka, arktiska värmeböljor, krympande havs- och inlandsisar och stigande havsnivåer har blivit vardagsmat.

En färsk studie pekar på att 50-70 procent av polarisens försvinnande är orsakad av mänskliga aktiviteter.

Isbristen påverkar inte minst djurlivet. Nyblivna isbjörnsmammor som kommer ur sitt ide behöver snabb tillgång till havsis för att kunna skaffa föda och återfå kraft.

– Många sälar kommer att drunkna av brist av havsis. Det vi sällan hör om är att snötäcket minskar snabbare än havsisen. Om den permanenta kylan i marken försvinner och istället värms upp kommer vi se förbuskade landskap som i förlängningen kan leda till kraftiga metanutsläpp, säger Tom Arnbom.

Fakta: Polarisen vid Norra ishavet har en naturlig cykel med ett maximum på vintern, (cirka tre gånger större på vintern än på sommaren) och ett sommarminimum i september. Två miljoner kvadratkilometer mindre is bildades än genomsnitt för vintersäsongen.

Pressmeddelande från: WWF