ONSDAG 22 MARS 2017

Västtrafik fortsätter testa kroppsburen kamera

Västtrafik arbetar löpande med att öka tryggheten och säkerheten i kollektivtrafiken. Under hösten 2016 testade biljettkontrollanter och tågvärdar hos Västtrafik att bära kroppsburen kamera i tjänsten. Resultatet var väldigt positivt och nu utökas testet för att fler ska få prova kameran innan ett beslut om införande fattas.

Testet genomfördes tillsammans med Securitas och SJ Götalandståg. Utvärderingen av resultatet visade att samtliga som fick bära kameran upplevde att den ökade tryggheten och säkerheten. Flera av tågvärdarna som deltagit i testet beskrev hur kameran upplevdes som att ha en extra kollega med ombord. Alla som fick prova kameran vill också att den införs.

– Det är glädjande att kameran har tagits emot positivt hos personalen och att den bidragit till en känsla av ökad trygghet. För att få en klarare bild över vad det skulle innebära att införa kroppsburen kamera permanent kommer nu fler biljettkontrollanter och tågvärdar testa kameran, säger Maria Björner Brauer, enhetschef försäljning och marknad.

Testet kommer precis som tidigare att genomföras på olika platser inom Västtrafiks område. Denna gång kommer också personalen på regiontågen att ingå, tidigare innefattades bara de som arbetade på pendeltågen. Den nya testperioden startar i april, och förväntas pågå tillsvidare. Under tiden kommer Västtrafik fortsätta utreda frågan om ett permanent införande.

Kameran kommer att bäras i brösthöjd så att den syns tydligt. För inspelning krävs att personalen aktivt startar inspelning och det får bara ske när våld eller hot om våld förekommer. Allt material som spelas in är krypterat.

Pressmeddelande från: Västtrafik