ONSDAG 22 MARS 2017

Götene på plats 195 i bredbandsrankning

Götene hamnar på plats 195 i årets bredbandsrankning. Under 2016 hade 46 procent av hushållen i Götene tillgång till bredband via fiber, en ökning med 14 procentenheter jämfört med 2015. Det visar ny statistik från Post- och telestyrelsen som presenteras av Svenska Stadsnätsföreningen.

- Vi har många framsynta kommuner att tacka för att fiberbredbandet är så välutbyggt i Sverige. Det är glädjande att allt fler får tillgång till den här samhällskritiska infrastrukturen, säger Mikael Ek, vd för Svenska Stadsnätsföreningen.

I hela landet hade 66 procent av hushållen tillgång till fiberbredband, vilket är en ökning med 6 procentenheter jämfört med 2015. Rankningen toppas för sjunde året i rad av Sundbyberg där hela 95 procent har tillgång till fiberbredband. De tre kommuner som har klättrat mest i rankningen sedan förra året är Åtvidaberg, Ekerö och Lomma.

- Det är fortfarande långt kvar till det nationella målet att alla ska ha möjlighet att ansluta sig till snabbt bredband år 2025. För att nå dit krävs fortsatt sund konkurrens på bredbandsmarknaden, där många aktörer investerar och kommunerna tar sitt ansvar för att garantera långsiktighet och öppna nät, säger Mikael Ek.

De kommunala stadsnäten står för ungefär hälften av all befintlig fiberinfrastruktur och investerade under 2016 cirka 3,2 miljarder kronor i att bygga ut fibernätet ytterligare.

Den nationella bredbandsstrategin "Sverige helt uppkopplat 2025" har som mål att 95 procent av alla hushåll och företag redan år 2020 ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. Fem år senare ska andelen vara 100 procent. Bredbandsstrategin tar också fasta på behovet av mångfald på bredbandsmarknaden samt det offentligas roll när det gäller långsiktighet och tillgänglighet till samhällsservice.

Fotnot: Tillgång definieras i PTS kartläggning som att hushåll snabbt och utan särskilda kostnader kan beställa bredbandsabonnemang. Fiberbredband definieras som bredband via fiber eller fiber-LAN.

Pressmeddelande från: Svenska Stadsnätsföreningen