TORSDAG 16 MARS 2017

Invigning av Miljömålsstation Levande skogar

Söndagen den 26 mars sker invigningen av miljömålsstation "Levande skogar" vid Mellommossen, några kilometer söder om Holmestad.

Denna miljömålsstation är en av de vackraste platserna bland de tolv miljömålsstationer som är utplacerade i Götene kommun.

I Hushållningssällskapets kuperade skogsområde kommer Götene kommun och flera organisationer berätta om sin relation till skogar som friluftsarena,

som produktionsskog eller som en viktigt levnadsplats för många djur och växter.

Den offentliga invigningen inleds på förmiddagen men en naturtipspromenad vid Mellommossen och till skogspartiet där miljömålsstationen är placerad.

Mikael Lundgren, Götene kommuns miljö- och klimatstrateg informerar om Sveriges miljömål "Levande skogar" och vad det syftar till.

Hushållningssällskapet i Skaraborg kommer sedan berätta om hur de hanterar och brukar sin skog.

Under invigningen deltar även representanter från OK Klyftamon, Naturskyddsföreningen, Götene Vatten och Värme och Friluftsfrämjandet.

Statliga bidrag till naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt.

Mikael Lundgren
Kommunutvecklare - inriktning Klimat- och tillgänglighetsstrategier