TORSDAG 2 MARS 2017

E.ON och OKQ8 ska snabbladda Sverige och Danmarks elbilar

E.ON med partners erbjuder redan idag drygt 3100 laddpunkter i Europa och ett nytt avtal med OKQ8 Scandinavia innebär ytterligare stabilitet i infrastrukturen och ökad möjlighet för att snabbladda elbilar.

Avtalet tar i ett första skede sikte på att E.ONs snabbladdarstationer placeras på OKQ8s stationer främst i Sverige men även stationer i Danmark under 2017 och 2018. Detta bidrar ytterligare till den 1500 km långa gröna korridor som binder samman Stockholm, Oslo, Köpenhamn och Hamburg.

Etableringen knyter ihop storstadsregionerna och ger möjlighet att färdas mellan dem utan "räckviddsångest". Snabbladdarna gör det möjligt att ladda de flesta batterier på 20-30 minuter vilket gör långresor i elbil till en realitet.

- Det ska vara enkelt att köra fossilfritt, säger Karin Waldén, Head of Sustainable transports på E.ON Sverige. Samarbete är en nyckel för att erbjuda våra kunder goda alternativ och nu tar vi tillsammans med OKQ8 Scandinavia flermilakliv mot en stabil och utbredd infrastruktur som gynnar alternativa fordon.

E.ON och OKQ8 Scandinavia är redan idag partners inom fordonsgas och driver därigenom på utvecklingen för ett långsiktigt hållbart samhälle. Avtalet blir ännu en del i omställningen av transportsektorn till fossilfria alternativ.Den tekniska utvecklingen inom elfordon har de senaste åren möjliggjort allt längre resande. Inom några år väntas elbilar med en räckvidd på uppemot 500 km som standard.

- Vi är möjliggörare för människor i rörelse och ser el som drivmedel som en naturlig del av framtiden. När E.ON tar över driften av våra egna snabbladdstolpar och vi tillsammans etablerar ytterligare nya förbättrar detta servicen och upplevelsen för våra kunder, säger Andréa Haag, Director Sustainability & Communication på OKQ8 Scandinavia.

Avtalet är en del i det unika EU-projektet GREAT, en stor satsning mellan energibolag, fordonstillverkare och offentlig sektor, som alla samarbetar för att minska koldioxidutsläppen i transportsektorn.Pressmeddelande från: E.ON