ONSDAG 1 MARS 2017

Barn på väg? - Insändare

I höstas uppstod en viss turbulens i Götene kommun gällande skolbarnens busskort. Det var ett antal barn i Holmestad som fick beskedet att de inte längre skulle erhålla busskort för sin väg till och från skolan. Något som upprörde föräldrarna med besked.

Kommunens reglemente var inte ändrat från föregående år, då de erhållit busskort. Något som förklarades med att kommunen då hade varit generösa i sin tolkning av reglementet.

BUN's ordförande Anders Månsson (GF) förklarade att pga att Västtrafik ändrat sina taxor så att kommunen nu fick betala för varje busskort blev det för dyrt för kommunen om man hade tillämpat samma generösa tolkning av reglementet fortsättningsvis.

Det var därför något förvånande när man vid kontroll hos Västtrafik och kommunens ansvariga tjänsteman fick beskedet att kommunen fått en minskad kostnad på 887 000 kr med Västtrafiks nya debiteringssystem, vilket också påtalades för BUN's ordförande.

Klokt nog så tog nämnden ett nytt beslut så att de berörda Holmestadsbarnen till slut ändå fick sina busskort och att en översyn av reglementet skulle ske innan nästa läsårs början. Enl uppgift skall detta nu ske under mars månad.

Personligen skulle jag gärna se att vi använde de naturliga gränsdragningar vi har med våra tätorter och att alla utanför tätorterna som anser sig ha behov av busskort för sina barn kan ansöka och få dessa beviljade.

Ett barn ska inte kunna bo 100 m fel.

Målet måste ju vara alla barns säkerhet på sin väg till och från skolan.

Ove Nordström
Vänsterpartiet Götene